Klachten procedure

Klachten nemen wij serieus, omdat we streven naar volledige klanttevredenheid. Klachten kunnen via het contactformulier worden aangegeven, waarna in samenspraak met de cliënt geprobeerd zal worden tot een passende oplossing te komen.
Als dit niet lukt kan de cliënt zich richten tot de NVGH, waar Marion Venema Gedragstherapie voor honden, training en advies bij is aangesloten.