Gedragstherapie

Gedragstherapie is een gedegen aanpak voor een oplossing voor de lange termijn. Daarvoor is een grondige analyse nodig, zodat ik jou en je hond kan begeleiden naar gewenst, gezond gedrag en saamhorigheid.

Gedragstherapie wordt ingezet bij honden met een gedragsprobleem, zoals;

Werkwijze

Na het invullen van het contactformulier neem ik contact met je op.
Er wordt een afspraak gemaakt en een vragenlijst toegezonden. Ingevulde vragenlijst en eventueel beschikbaar beeldmateriaal ontvang ik graag 5 dagen voorafgaand aan het geplande gesprek retour. LET OP! Alleen filmen als het veilig is.

In het eerste gesprek (consult) wordt de vragenlijst gezamenlijk doorgenomen (anamnese).  Hieruit volgen de eerste adviezen die je direct kunt toepassen. Daarna zal het behandelplan worden opgesteld en worden toegezonden. Beschreven adviezen betreffen samenwerking eigenaar – hond, trainen, begeleiding en ondersteuning. Twee weken hierna volgt een telefonisch overleg van max. 20 minuten.

Afhankelijk van de situatie kan er een vervolgafspraak worden gepland waarin we met de beschreven adviezen kunnen gaan trainen.